Chiều ngày 23/3/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Thường trực Ủy ban bầu cử các phường, xã; Bí thư, Tổ trưởng, Thôn trưởng các thôn, tổ dân phố và những người được giao phụ trách nhiệm vụ rà soát, thống kê danh sách cử tri.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Phòng Nội vụ phổ biến, quán triệt các nội dung về nghiệp vụ lập danh sách cử tri như: Nguyên tắc lập danh sách cử tri, thẩm quyền lập danh sách cử tri, những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri; cách tính tuổi để lập danh sách cử tri; những trường hợp cử tri được bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2 cấp, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp…

    Theo kế hoạch, thời gian lập danh sách cử tri phải hoàn thành chậm nhất là ngày 03/4/2021 (tức 50 ngày tính đến ngày bầu cử), thời gian niêm yết danh sách cử tri chậm nhất là ngày 13/4/2021 (tức 40 ngày tính đến ngày bầu cử).

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã yêu cầu các phường, xã trên cơ sở các nội dung đã được phổ biến, quán triệt, cần kịp thời rà soát, lập danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định. Kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri, thường xuyên rà soát, cập nhật để bổ sung các nội dung có thay đổi trong danh sách cử tri. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản từ nay đến hết tháng 4/2021 như thành lập tổ bầu cử ở các đơn vị bầu cử; tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (nếu có); tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và lập, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã…đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhất là đúng thời gian quy định.

    Trong thời gian tới, sau khi UBND các phường, xã thành lập các tổ bầu cử tại các đơn vị bầu cử; Ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ bầu cử cho các đơn vị./


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 791.899
    Online: 31