Chiều ngày 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực UBMTTQ thị xã, đại diện các cơ quan giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ  các phường xã.

                    

    Theo hướng dẫn, việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự do Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mời.

    Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự. Thời gian tiến hành tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021, biên bản hội nghị gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. Nội dung biên bản phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó, phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử. Tại hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 nếu có các vụ việc mà cử tri nêu ra đối với người ứng cử cần phải xác minh làm rõ thì việc xác minh và trả lời được thực hiện theo quy định tại điều 55 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.502
    Online: 42