Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cùng các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

    Chủ trì đầu cầu thị xã Hồng Lĩnh có đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

    Tại hội nghị, các đại biểu tham dự ở các điểm cầu đã được nghe Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng giới thiệu các nội dung quan trọng của Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn số 36 đã bổ sung cụ thể yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Hướng dẫn số 36 cũng quy định chi tiết những điểm mới về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH và đại biểu HĐND chuyên trách; nghe đại diện Ủy ban TWMTTQ Việt Nam quán triệt các văn bản hướng dẫn về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Đại biểu cũng được phổ biến nội dung Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; các nghị quyết của Ủy ban Bầu cử Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần bám sát các nội dung, văn bản liên quan để tổ chức, triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phản ánh về UBBC các cấp và các cơ quan Trung ương các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề nghị các cơ quan Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản những vướng mắc, khó khăn từ địa phương trong quá trình triển khai bầu cử trong thời gian sớm nhất để thực hiện đảm bảo thống nhất, đúng quy định.

    Trong quá trình tổ chức bầu cử, các địa phương vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển KT-XH, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 444.436
    Online: 22