Tiểu ban tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Đinh Văn Hồng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã. Đồng chí Đặng Ngọc Huấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì cuộc họp.

    Tại cuộc họp, các thành phần tham dự đã được nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Uỷ ban bầu cử thị xã. Theo đó, thời gian tuyên truyền dự kiến được chia làm ba đợt, đợt một từ tháng 02 đến ngày 15/4, đợt hai từ ngày 15/4 đến ngày bầu cử 23/5 và đợt 3 từ ngày 24/5 đến ngày 24/6. Nội dung tuyên truyền cũng đã được nêu cụ thể trong từng đợt. Dự thảo kế hoạch cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, cơ quan đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã. Việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả; công tác tuyên truyền phải được thực hiện phù hợp với lộ trình các bước của cuộc bầu cử. Thông qua các đợt tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để từ đó thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

    Thảo luận tại cuộc họp, các thành phần tham dự đã thống nhất, đồng tình cao với dự thảo kế hoạch được trình bày; đồng thời cũng đã đóng góp nhiều ý kiến như: Công tác tuyên truyền cẫn phải được triển khai sớm, hình thức tổ chức tuyên truyền phải phù hợp với tình hình diễn biến của dịch covid-19 và trong quá trình tuyên truyền phải tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh, bổ sung kịp thời, cần phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong quá trình tuyên truyền…

    Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã và kết luận của Đồng chí Đặng Ngọc Huấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Trưởng Tiểu ban đã nhấn mạnh về vai trò của tuyên truyền trong công tác bầu cử, từ đó đề nghị các hành viên của tiêu ban tuyên truyền bám sát vai trò, nhiệm vụ được giao để tập trung triển khai thực hiện phù hợp với lộ trình các bước và sát với thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị và lĩnh vực phụ trách nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 444.500
    Online: 23