Chiều ngày 23/02/2021, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai phương án tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

    Tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Hồng Lĩnh có đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên BCĐ và tổ giúp việc BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh.

    Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là TĐT) nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia và cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Hồng Lĩnh - Can Lộc phát biểu một số ý kiến đề xuất tại hội nghị

    Tại hội nghị, các thành viên BCĐ cấp tỉnh, cấp huyện đã thảo luận, đóng góp ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiến hành tổng điều tra. Những kiến nghị của các đại biểu dự họp đã được Ban chỉ đạo tỉnh tiếp thu và giải trình ngay tại hội nghị. Theo đó, kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại thị xã Hồng Lĩnh, sau khi tiến hành các bước chuẩn bị về thời gian thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ bắt đầu từ  tháng 3 – 6/2021. Còn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngường  từ tháng 7 – 8/2021.

    Kết luận tại điểm cầu thị xã Hồng Lĩnh, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo đã đánh giá đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn với nhiều nội dung và liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong kế hoạch tổng điều tra, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể, đẩy mạnh công tác phối hợp của các đơn vị liên quan và căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch các quy trình áp dụng cho tổng điều tra, thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc tổng điều tra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.319
    Online: 34