Nhằm tạo thuận lợi cho các phường Bắc Hồng và Nam Hồng xây dựng đô thị văn minh, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh vừa quyết nghị ban hành Nghị quyết về một số cơ chế hỗ trợ với 6 nội dung hỗ trợ cụ thể.

Đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh

    Mục tiêu xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các phường. Nghị quyết số 100/NQ-HĐND, ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã Hồng Lĩnh cũng đã xác định xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021. Qua khảo sát, đến nay phường Bắc Hồng đạt 10/18 tiêu chí, còn 8/18 tiêu chí chưa đạt với 17/56 chỉ tiêu cụ thể; phường Nam Hồng đạt 7/18 tiêu chí, 11/18 tiêu chí chưa đạt với 25/56 chỉ tiêu cụ thể. Đa số các chỉ tiêu chưa đạt tại hai phường đều là những chỉ tiêu về giao thông và hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trong đó chỉ giao thông và hạ tầng kỹ thuật cần rất nhiều nguồn lực, kinh phí để thực hiện, với nguồn lực của cơ sở cũng như mức thu nhập bình quân của Nhân dân trên địa bàn thì thực hiện các chỉ tiêu này trong thời gian từ 1-2 năm là rất khó khăn, do vậy, rất cần sự hỗ trợ đặc biệt của Thị xã.

    Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND, ngày 29/01/2021 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh về một số cơ chế hỗ trợ phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh được thông qua với 6 nội dung hỗ trợ về giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất văn hóa và hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông, mương thoát nước do hai phường quản lý cũng như cơ chế về tiền đất ngân sách thị xã được hưởng để lại cho hai phường. Theo đó, HĐND thị xã quyết nghị hỗ trợ cho 02 phường (Bắc Hồng, Nam Hồng) 100% tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn 02 phường, đối với phần ngân sách thị xã được hưởng (trừ tiền sử dụng đất thu được từ giao đất tái định cư, giao đất cho hộ thứ 02 trở lên để GPMB, giao đất đối với các lô đất được đầu tư hạ tầng từ ngân sách thị xã, tỉnh, Trung ương). Về hoàn thiện tiêu chí giao thông và hạ tầng kỹ thuật, ngân sách thị xã hỗ trợ thêm 25.000 đồng/m2 đối với các tuyến đường chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa) ngoài mức hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điều 7, Nghị quyết số 97/2020/NQ - HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã. Như vậy, các tuyến chỉnh trang thảm nhựa đủ tiêu chuẩn nếu thực hiện trên địa bàn 02 phường sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/m2.

 Một ngõ phố của phường Bắc Hồng được thảm nhựa theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm

    Đối với tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, ngân sách thị xã sẽ hỗ trợ thêm 20% giá trị quyết toán đối với nhà văn hóa xây mới, nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ ngoài mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị quyết số 97/2020/NQ - HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã. Tính chung các cơ chế hiện hành thì nếu xây dựng mới Nhà văn hóa trên địa bàn 2 phường sẽ được hỗ trợ 60% giá trị quyết toán; nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ sẽ được hỗ trợ 50% giá trị quyết toán. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, ngân sách cũng thực hiện hỗ trợ 50% giá trị quyết toán đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị thiết chế nhà văn hóa, thiết chế thể thao, nhưng giá trị hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/gói thầu/nhà văn hóa trên địa bàn hai phường.

    Đối với các tuyến đường có quy mô nhỏ, khó mở rộng, HĐND thị xã cũng đã quyết định hỗ trợ chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa) đối với ngách có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3,0m, nền đường tối thiểu 4m, có rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu về thoát nước; Ngõ phố có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, nền đường tối thiểu 4,5m, có mương thoát nước đảm bảo quy chuẩn. Về mức hỗ trợ ngoài nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ 20.000 đồng/m2. Ngoài ra, HĐND thị xã cũng đã thống nhất mỗi năm phân bổ thêm cho mỗi phường 350 triệu đồng để duy tu các tuyến đường giao thông, nạo vét rãnh thoát nước các công trình thuộc phường quản lý.

    Các công trình, phần việc thuộc 6 nội dung hỗ trợ khởi công thực hiện kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2021. Tin tưởng với quyết sách kịp thời, phù hợp, sẽ tạo điều kiện cho hai phường Bắc Hồng và Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường và thị xã Hồng Lĩnh đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.650.167
    Online: 22