Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở phường, xã vững mạnh toàn diện (VMTD), cụm an toàn làm chủ (ATLC) tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở phường, xã VMTD, cụm ATLC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở, đồng chí Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã và Trung tá Trần Nam Long - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã chủ trì hội nghị.

          Năm 2020, trên cơ sở 5 nội dung xây dựng cơ sở phường, xã vững mạnh toàn diện, Ban Chỉ đạo thị xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên một cách đầy đủ; kịp thời kiện toàn các đoàn chỉ đạo cơ sở; thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy chính quyền xã, phường; phát huy tốt vai trò, chức năng quản lý, điều hành các hoạt động. Ban xây dựng cơ sở an toàn làm chủ các phường, xã đã thường xuyên bám sát nội dung, nhiệm vụ, quy chế của công tác xây dựng cơ sở, từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

          Tại các buổi giao ban BCĐ các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Các địa phương đã thực hiện phát triển kinh tế đi đôi với việc củng cố QP-AN, ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, các công trình phúc lợi phục vụ lợi ích dân sinh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng khi có chiến tranh xảy ra. Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Hoạt động của BCĐ, ban XDCS, cụm ATLC-SSCĐ của thị xã và của các phường xã thường xuyên được kiện toàn, kịp thời bổ sung quy chế hoạt động. Duy trì chế độ giao ban để trao đổi kinh nghiệm, thống nhất về quan điểm, phương pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, nảy sinh ở cơ sở. Đặc biệt, tại hội nghị giao ban, sơ kết cụm cơ bản các ý kiến, kiến nghị đề xuất của cơ sở đã được các đồng chí Thường trực Thị uỷ, Ủy viên BTV Thị uỷ phụ trách cụm trả lời; một số kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của thị xã, tỉnh đã được tổng hợp báo cáo BCĐ XDCS thị xã tiếp thu, phản ánh các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tốt như: Các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý và giám sát dịch bệnh, các hoạt động giao lưu VHVN – TDTT… Từ đó, chất lượng hiệu quả hoạt động của các cụm nội thị từng bước được nâng lên, việc nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong thôn, xóm, TDP, khu vực giáp ranh giữ các phường, xã, huyện kịp thời có hiệu quả, các vụ việc tồn đọng được giải quyết dứt điểm góp phần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Tuy vậy hoạt động của Ban chỉ đạo XDCS các cấp vẫn còn một số hạn chế như: Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự đô thị vẫn còn xảy ra. Công tác tuyển quân vẫn gặp khó khăn từ cơ sở; tình hình ANTT, ATGT vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tình hình tội phạm có giảm về số vụ song tính chất manh động, liều lĩnh, tội phạm công nghệ cao có dấu hiệu gia tăng, tội phạm trong độ tuổi vị thành niên tăng so với năm 2019. Hoạt động của Ban XDCS phường, xã còn biểu hiện hình thức; cụm liên huyện thị chưa được kiện toàn….

       Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của ban XDCS phường, xã VMTD, cụm ATLC từ thị đến cơ sở. Hội nghị cũng đã đồng tình và thống nhất cao với 14 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 của BCĐ đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 395.752
    Online: 22