Là một trong 8 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, có 2 trong số 48 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (đó là Đảng bộ Cơ quan chính quyền và Đảng bộ Công an thị xã) được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 do BTV Tỉnh ủy tổ chức vào sáng ngày 19/01, chính là niềm tin và động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nguyện tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Thị ủy Hồng Lĩnh nhận bằng khen tại hội nghị 

    Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

     Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh covid 19 nhưng cấp ủy, chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội; công tác chỉnh trang đô thị; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, triển khai các giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng đô thị loại III, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu.

Đại diện Đảng bộ Cơ quan chính quyền và Công an thị xã nhận Bằng khen tại hội nghị

    Với nhiều giải pháp đồng bộ nên tình hình kinh tế - xã hội thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có 25/28 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kết hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 4.047 tỷ đồng tăng 10,6% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 101 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch Tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1,155 tỷ đồng, tăng 38,4 % so với cùng kỳ. Thu hút mới 10 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.621 tỷ đồng. Thành lập mới 34 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; Trong công tác chỉnh trang đô thị với 84 công trình được triển khai thực hiện. Đến nay có 49/59 tiêu chí đạt tiêu chí đô thị loại III, tổng điểm 70,5 điểm; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,96 %.

    Kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên, nhân dân tin tưởng, cùng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm hoàn thành các tiêu chí về đô thị loại III./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 395.781
    Online: 27