Ban thường trực UBMTTQ thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết 5 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015-2020; sơ kết phong trào “ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” giai đoạn 2018 - 2020. Đến dự có đồng chí Thái Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể và gần 150 đại biểu tiêu biểu ở cơ sở trong thực hiện các phong trào và các cuộc vận động.

    Năm 2020, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chủ động phối hợp với các ban ngành, các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng các cuộc vận động gắn với phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống Covid 19; phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Ghi nhận những đóng góp của MTTQ, các tổ chức thành viên, năm 2020 được MTTQ, các đoàn thể chính trị cấp tỉnh đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương, tỉnh tặng Bằng khen.

    Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong 5 năm qua đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương để đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh được đảm bảo, bộ mặt đô thị đã có nhiều khởi sắc. Nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức các cấp và Nhân dân về cuộc vận động đã có sự thay đổi rõ rệt; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích, động viên được người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi và dân tham gia quản lý”, trong 5 năm qua đã vận động Nhân dân xây dựng gần 370 công trình, tổng kinh phí xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong 5 năm qua là 2.994 tỷ đồng.

Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2020

    Cuộc vận động ngày càng phát triển, lan rộng, có chiều sâu và chất lượng, nhiều phong trào được xuất phát từ trong Nhân dân, đưa phong trào thị xã ngày càng đi lên, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2020 xuống còn 1,92% (năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều 4,72%).

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho UBMTTQ thị xã

    Để biểu dương, khuyến khích và ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong thời gian qua, Hội Người cao tuổi đã bình xét, công nhận 4.386 gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” giai đoạn 2018 - 2020, đạt tỷ lệ 89,34%; UBMTTQ và Hội Người cao tuổi các phường, xã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện phong trào, biểu dương suy tôn 258 gia đình, khen thưởng 67gia đình xuất sắc. Thông qua chất lượng bình xét gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” để đánh giá kết quả thi đua của mỗi gia đình, khu dân cư trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết quả bình quân hàng năm có trên 91% gia đình văn hoá, 67,3% thôn, tổ dân phố văn hoá.

    Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Ngọc Hải - PCT UBMTTQ tỉnh và đồng chí Đăng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận những kết quả của UBMTTQ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cũng như thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới UBMTTQ từ thị đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đòi hỏi Ủy ban MTTQ phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác hiệp thương, nhân sự các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 từ cấp phường đến thị xã là những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân để đưa vào danh sách hiệp thương bầu cử, đồng thời MTTQ các cấp trên địa bàn cần tích cực tuyên truyền, tăng cường vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, tạo phong trào thi đua rầm rộ trong toàn thể cán bộ và Nhân dân.

Đồng chí Thái Ngọc Hải- PCT UBMTTQ tỉnh và đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải trao Bằng khen của Trung ương MTTQ VN cho các tập thể và cá nhân

Trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBMTTQ thị xã cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021

    Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Thị xã đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” giai đoạn 2019-2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 346.141
    Online: 39