Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và nhu cầu công tác, Thị ủy Hồng Lĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ, phiếu người đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã thị xã Hồng Lĩnh năm 2020, cụ thể như sau:

    1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

    Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

    2. Chỉ tiêu cần tuyển: 02 chỉ tiêu, (gồm: Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh 01 chỉ tiêu; Thị đoàn Hồng Lĩnh 01 chỉ tiêu)

    - Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

    - Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ:

    + Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy: Tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học tự nhiên.

    + Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Thị đoàn Hồng Lĩnh: Tốt nghiệp đại học thuộc các ngành kinh tế, xã hội, sư phạm, báo chí.

    - Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ (theo Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội).

     - Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Thị đoàn Hồng Lĩnh, người đăng ký dự tuyển phải dưới 25 tuổi (tính tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển). 

    3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển

    a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 20/01/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

    b) Địa điểm nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ quan Thị ủy Hồng Lĩnh (qua Ban Tổ chức Thị ủy), địa chỉ: Số 156, Đường 2/3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

    c) Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.371
    Online: 54