Sáng ngày 14/12/2020, Đoàn Thẩm định cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Đình Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả cải cách hành chính tại thị xã Hồng Lĩnh.

    Làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Đinh Văn Hồng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ Đoàn Thẩm định

    Trong năm qua, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền thị xã tập trung quan tâm, vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, UBND thị xã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Đồng thời, chỉ đạo nhiều giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Việc hỗ trợ thu hút đầu tư được quan tâm, trong năm đã kêu gọi 10 dự án đầu tư vào thị xã Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng; việc thu ngân sách vượt 0,25% so với kế hoạch đề ra.

Cán bộ các phòng chuyên môn cung cấp hồ sơ, số liệu kiểm chứng cho Đoàn Thẩm định 

    Bên cạnh đó, Thị xã sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản, cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nề nếp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao và đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận tại buổi làm việc

    Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng ghi nhận những kết quả mà thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, UBND thị xã quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo công tác CCHC, tiếp tục cũng cố và phát huy những kết quả đã đạt được; tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra. Thị xã Hồng Lĩnh cần tập trung ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 345.988
    Online: 36