Nhằm tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phường xã trong năm 2020. Chiều ngày 06/12, Hội đồng thẩm định CCHC thị xã dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã tổ chức làm việc với lãnh đạo và cán bộ, công chức các phường xã để đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2020.

    Trong năm qua, với sự chỉ đạo, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính tại các phường xã đã có sự chuyển biến đáng kể. Một số phường, xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ. Năm nay, mặc dù thị xã không tổ chức Đoàn về kiểm tra tại các địa phương, nhưng để tổ chức đánh giá sát, đúng với thực tế, các thành viên Hội đồng thẩm định ngoài kiểm tra đánh giá hồ sơ, còn thu thập thông tin, kiểm tra thực tế tại các đơn vị. Từ đó có sự đánh giá chính xác kết quả công tác cải cách hành chính trong năm của từng đơn vị.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cho các phường, xã

    Tại hội nghị, các thành viên đã đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng đơn vị. Qua đó, lãnh đạo và công chức phường, xã ngoài nắm được những mặt đạt được và chưa đạt được của đơn vị mình, cũng có sự so sánh, đánh giá, từ đó rút được kinh nghiệm từ các đơn vị khác để năm sau thực hiện tốt hơn.

Lãnh đạo các phường xã tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các đơn vị tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, từ đó có sự khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, cố gắng phấn đấu nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong những năm tiếp theo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 346.072
    Online: 24