Sáng ngày 26/11, Trung tâm Chính trị thị xã đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Huấn – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cùng với lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy.

Đồng chí Đặng Ngọc Huấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu tại buổi lễ bế mạc

    Trong thời gian học tập từ ngày 16/11/2020 đến ngày 26/11/2020, các đồng chí học viên đã có ý thức chấp hành nội quy lớp học nghiêm túc và có thái độ học tập rất tích cực; các giảng viên thực hiện việc giảng dạy đúng chương trình, tích cực áp dụng phương pháp dạy học hiện đại, cập nhật nhiều thông tin mới, liên hệ thực tiễn phong phú nhằm giúp học viên tiếp thu các chuyên đề một cách hiệu quả nhất.

    Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề lý luận, tiếp thu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; nhiệm vụ của đảng viên và 01 chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội địa phương năm 2020”. Ngoài ra, học viên đã soạn 20 câu hỏi đề cương ôn tập rất công phu, chu đáo và làm bài kiểm tra viết 180 phút để đánh giá kết quả nhận thức.

    Kết thúc khóa học tất cả các đồng chí học viên đều đạt kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên và được Giám đốc Trung tâm chính trị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới. Với kết quả đáng ghi nhận đó, lớp học đã được lãnh đaọ thị xã khen ngợi và động viên tiếp tục phấn đấu. Đặc biệt, các đồng chí học viên có thành tích cao trong học tập rèn luyện đã được Trung tâm khen thưởng.

    Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đã nâng cao nhận thức lý luận chính trị, là điều kiện để đảng viên mới kết nạp được chuyển đảng chính thức, đồng thời  cũng là động lực để các đồng chí đảng viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.         


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 346.066
    Online: 28