Từ ngày 16/10 đến ngày 25/11/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện một số cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh.

    Tính từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hiện nay, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành 90 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ được kế thừa từ nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 03 nhóm cơ chế theo 3 nghị quyết chuyên đề và 04 nhóm cơ chế trong các nghị quyết kinh tế - xã hội. Các cơ chế cơ bản sát và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, được nhân dân và cử tri đánh giá cao. Sau khi các nghị quyết được ban hành, các Tổ đại biểu HĐND thị xã đã triển khai các nghị quyết tại các kỳ họp HĐND phường, xã. Đồng thời, ĐHĐphối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã và Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã tổ chức tiếp xúc cử tri để phổ biến và giải thích nội dung nghị quyết tới các đối tượng được điều chỉnh. Công tác triển khai thực hiện nghị quyết được UBND thị xã và UBND phường, xã quan tâm, thực hiện kịp thời.

Đoàn giám sát của TT HĐND thị xã làm việc với UBND phường Đức Thuận

    Thực hiện cơ chế chỉnh trang đô thị, toàn thị xã đã xây dựng được 206 công trình với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, trong đó ngân sách thị xã hỗ trợ theo cơ chế hỗ trợ trên 80 tỷ đồng. Việc hỗ trợ đã thu hút xã hội hóa trong việc đầu tư chỉnh trang các công trình, chủ yếu là đường giao thông, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố. Từ đó góp phần nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III.  Đối với cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 – 2020, ngân sách thị xã đã cấp hỗ trợ 11 nội dung với tổng số tiền 3,012 tỷ đồng. Nhìn chung, các cơ chế hỗ trợ đúng đối tượng, trình tự đảm bảo, một số đã được phát huy, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, như: hỗ trợ xây dựng kênh mương thủy lợi nội đồng; hỗ trợ chăn nuôi và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Cơ chế hỗ trợ đóng BHYT, BHXH  đối với Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố đã góp phần giúp cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố yên tâm công tác và tạo điều kiện để vận động lực lượng trẻ tham gia công việc ở tổ dân phố. Theo đó, số tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là hơn 78 triệu đồng; đóng BHXH hơn 311 triệu đồng; hỗ trợ phụ cấp hơn 652 đồng. Cơ chế hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và khuyến khích nhân tài đã động viên được cán bộ, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác khen thưởng học sinh giỏi, vận động viên, nghệ nhân ưu tú được thực hiện kịp thời, động viên, khuyến khích phong trào học tập, sáng tác. Trong mốc giám sát, ngân sách thị xã đã hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng là 556,3 triệu đồng; thưởng học sinh giỏi, nghệ nhân ưu tú là 83 triệu đồng,…

    Qua giám sát, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã phân tích làm rõ những vướng mắc, hạn chế qua thực thi các cơ chế HĐND ban hành trên thực tiễn. Kết quả giám sát là căn cứ để HĐND thị xã soát xét lại hiệu quả của các cơ chế đã ban hành, từ đó ban hành các quyết sách phù hợp trong giai đoạn mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 346.037
    Online: 10