Chiều nay 23/11, Sở Lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với  UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tham dự có Ban vì sự tiến bộ phụ nữ từ thị đến cơ sở, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và các phường, xã, đội ngũ cán bộ phụ trách bình đẳng giới các phường, xã.

    Tại lớp tập huấn, gần 200 cán bộ từ thị đến cơ sở đã được nắm vững những các kiến thức chung về bình đẳng giới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới; các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ, văn hóa thể thao; các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới. Định hướng công tác bình đẳng giới trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí PCT UBND thị xã Đinh Văn Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời, từng bước kiện toàn đội ngũ làm công tác bình đẳng giới cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước về bình đẳng giới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 353.749
    Online: 24