DANH SÁCH

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tại thị xã Hồng Lĩnh

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND thị xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đinh Văn Hồng

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

0982835263

hongdv.hl@hatinh.gov.vn

Hoặc

hongpcthl@gmail.com

 

2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND các phường, xã:

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

UBND phường Bắc Hồng

Phan Xuân Hạnh

Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng

0912251432

hanhpx@hatinh.gov.vn hoặc phanxuanhanhubbh@gmail.com

2

UBND phường Nam Hồng

Nguyễn Xuân Hoàng

Chủ tịch UBND phường Nam Hồng

0912591460

hoangnx.hl@hatinh.gov.vn

3

UBND phường Đức Thuận

Phan Tất Cương

Phó Chủ tịch UBND phường Đức Thuận

0917536116

Cuongpt.hl@hatinh.gov.vn hoặc

Phantatcuong77@gmail.com

4

UBND phường Trung Lương

Nguyễn Duy Đăng

Chủ tịch UBND phường Trung Lương

0984741509

dangnd.hl@hatinh.gov.vn

hoặc

dangubnd@gmail.com

5

UBND phường Đậu Liêu

Bùi Chiến Thắng

Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu

0982328007

thangbc.hl@hatinh.gov.vn hoặc

chienthang1974@gmail.com

6

UBND xã Thuận Lộc

Bùi Quang Liêm

Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc

0945063206

liembq.hl@hatinh.gov.vn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.658.728
    Online: 51