Lớp tập huấn tại xã Thuận Lộc

Tại buổi tập huấn, giảng viên đến từ đơn vị tư vấn đã giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 5 bước: Lập kế hoạch nâng cấp HTQLCL theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của HTQLCL ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về Hệ thống quản lý chất lượng, về chính sách chất lượng cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức; tiến hành xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện công bố hoặc liên hệ đăng ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận.

Theo Kế hoạch, trước ngày 30/9/2018, UBND thị xã, UBND phường Đức Thuận và UBND xã Thuận Lộc sẽ công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015. Hiện nay, Ban Chỉ đạo ISO thị xã đang chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban trực thuộc UBND thị xã, UBND xã Thuận Lộc và phường Đức Thuận triển khai các công việc liên quan để ban hành và công bố./.

Xuân Thắng

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 866.712
Online: 65