Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5.11.2018.

Gia đình văn hoá là danh hiệu không thể phổ cập. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Nghị định đã quy định tiêu chí: "Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe" là một trong những tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa". Như vậy, bên cạnh việcNgân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Chính sách tài chính y tế có nhiều đổi mới; diện bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, hướng tới BHYT toàn dân,cũng đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi mỗi người dân, mỗi thành viên trong mỗi gia đình cần có ý thức hỗ trợ, chung tay cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với quy định này, Nghị định đã từng bước cụ thể hóaNghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ sáu, khóa XII: "việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt", đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Xuân Quỳnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 866.703
Online: 65