Phan Hưng Tạo (1606 - ?): Quê ở Hoa Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cùng ông nội di cư vào làng Ngọc Sơn, huyện Thiên Lộc, nay thuộc phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Đậu đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân khoa Canh Ngọ, niên hiệu Khánh Đức năm thứ 2 (1650) đời vua Lê Thần Tôn. Được cử giữ chức Thái bộ tự khanh. Do có nhiều công lao trong việc đánh giặc, ông được phong tước hầu. Trong một trận đánh giặc ông đã tử trận gần quê nhà. Sau khi mất, ông được nhà vua truy phong là Tả Thị Lang, tước quận công, đồng thời cho chỉ dụ lập đền thờ cung phụng. Hiện nay, đền thờ của ông đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 2.728.682
Online: 76