Nguyễn Trọng Tương (1859 - 1921): Quê làng Vân Chàng, huyện Thiên Lộc, nay thuộc phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ (1894), làm quan dưới triều Nguyễn, được thăng đến chức Chưởng ấn, giám sát Ngự sử, thuộc hàng quan tứ phẩm. Là một vị quan được nhân dân thời bấy giờ đánh giá là thanh liêm, chính trực. Năm 1916, ông về hưu an trú tại quê nhà. Tuy tuổi cao, sức yếu, song cụ vẫn mở trường dạy học giúp cho nhiều học sinh nghèo có cơ hội được theo đòi nghiên bút. Hiện đền thờ Nguyễn Trọng Tương đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 2.764.062
Online: 60