Bùi Đăng Đạt (1663 - 1716): Người xã Bân Xá, huyện Thiên Lộc, đỗ tam giáp đồng tiến sỹ khoa Đinh Sửu (1697), làm quan đến chức giám sát Ngự sử, quyền giữ chức tham chính, hiến sát sứ, xứ Sơn Nam. Là một vị quan thanh liêm, chính trực, ngoài việc nước, ông luôn hướng tấm lòng về quê hương. Ông vận động nhân dân xẻ núi, đào mương lấy nước từ Khe Khỉ sau núi Thiên Tượng để tưới cho cánh đồng làng Chế. Không may việc chưa thành thì ông bị bệnh và mất. Hiện mộ phần và nhà thờ của ông tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 2.761.273
Online: 153