UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
1. UỶ ban mặt trận tổ quốc
Chủ tịch: Ông Đặng Ngọc Huấn
Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Huy Cường, Ông Nguyễn Văn Liên
2. Hội Liên hiệp phụ nữ
Chủ tịch: Bà Đinh Thị Hương
Phó chủ tịch: Bà: Nguyễn Thị Xoan
3. Hội Cựu chiến binh
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hồng
Phó chủ tịch: Ông Bùi Bình, Ông Nguyễn Ngọc Đường
4. Hội Nông dân
Chủ tịch: Ông Lê Đình Phượng
Phó chủ tịch: ông Trần Đức Thọ
5. Đoàn Thanh niên
Bí thư: Bà Nguyễn Thị Thắm
Phó bí thư: ông 
6. Liên đoàn lao động
Chủ tịch: Bà Võ Thị Kim Anh
Phó chủ tịch: Bà Lê Thị Thu Hương.

アンケート アンケート

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% 投票
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

全投票数: 53

16/01/01 7:31に投票期限が切れたため、投票は無効です。

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 2 4 0 9 7 7 3
Hôm nay: 5.493
Hôm qua: 15.700
Tháng này: 232.978