Công nhận danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2016 - 2017 (06/11/2017)
Công nhận danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2016 - 2017
Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 (06/11/2017)
Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017
Khen thưởng người có công trong phong trào đền ơn đáp nghĩa (06/11/2017)
Khen thưởng người có công trong phong trào đền ơn đáp nghĩa
Khen thưởng phòng chống cháy rừng (06/11/2017)
Khen thưởng phòng chống cháy rừng
Khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 (06/11/2017)
Khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017
Danh sách khen thưởng năm học 2016 - 2017 (06/11/2017)
Danh sácrh khen thưởng năm học 2016 - 2017

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% 投票
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

全投票数: 53

16/01/01 7:31に投票期限が切れたため、投票は無効です。

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 0 5 0 2 9 9 1
Hôm nay: 3.796
Hôm qua: 5.342
Tháng này: 109.790