ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HỒNG LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 10/LCT-UBND Hồng Lĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017
 
1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; bổ cứu kế hoạch sản xuất vụ Đông và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017; tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai; tiếp tục tập trung ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; giải tỏa lấn chiếm hành lang vĩa hè, kinh doanh, buôn bán trái nơi quy định; tập trung thực hiện CCHC, tổ chức khai trương Trung tâm hành chính công thị xã;

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng cấp uỷ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Thanh niên, Ngày doanh nhân Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm;

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2017; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tích cực triển khai và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/ThU về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã;

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp xẩy ra ngay tại cơ sở; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

2. Dự kiến lịch làm việc:

Ngày

Thứ

NỘI DUNG

Đơn vị

chuẩn bị

Người

chủ trì

01

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

02

2

Sáng: Lễ chào cờ đầu tháng.

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2017.

Tối: Tổ chức điểm Tết Trung thu năm 2017.

Văn phòng

Ph. Kinh tế

 

Ph.LĐTBXH

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Chủ tịch

 

Đ/c Hồng - PCT

03

3

Sáng: Họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án xây dựng giá đất cụ thể sử dụng làm căn cứ để bồi thường GPMB QL 8A đoạn từ QL 1A cũ nối QL 1A mới (lần 2).

Chiều: Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Ph. TN-MT

Đ/c Chủ tịch

04

4

Sáng: Duyệt Đại hội LĐLĐ Thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chiều: Hội nghị sơ kết công tác khoa giáo, tuyên tuyền 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

 

 

05

5

Tiếp dân định kỳ

- Thị ủy tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học.

 

 

06

6

Sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Chiều: Hội nghị triển khai Kế hoạch 402 của UBND tỉnh về thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2010.

Chiều: Kiểm tra nông thôn mới ở xã Thuận Lộc

 

 

 

Ph. Nội vụ

 

 

Ph Kinh tế

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

 

 

Đ/c Bình - PCT

07

7

Nghỉ thứ 7

- Khai mạc giải Tennis mở rộng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Các đoàn chỉ đạo cơ sở đi kiểm tra, đôn đốc các phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 

Trung tâm VH

 

Đ/c Hồng - PCT

08

CN

Nghỉ Chủ nhật

Chiều: Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

 

Văn phòng, TC - KH

 

Đ/c Bình - PCT

09

2

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

10

3

Sáng: Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” và hướng dẫn bổ sung Hương ước Thôn, Tổ dân phố.

Chiều: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ liên huyện, thị (Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Can Lộc).

Chiều: Họp giải quyết các tồn đọng về đất đai (đơn bà Lê Thị Bình - TDP 3 - phường Nam Hồng)

Ph. Văn hóa

 

 

 

 

Ph. TNMT

Đ/c Hồng - PCT

 

 

 

 

Đ/c Bình - PCT

 

11

4

Sáng: Họp giải quyết đơn đề nghị bồi trường đất của ông Lê Quang Cảnh.

Chiều: Giao ban cụm ATLC - SSCĐ phía Nam.

Thanh tra

Đ/c Chủ tịch

12

5

Sáng: Họp BCĐ Thi hành án thị xã.

Chiều: Giao ban cụm ATLC - SSCĐ phía Bắc.

Tối: Tỉnh tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2017.

Thi hành án

Đ/c Hồng - PCT

13

6

Sáng: Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Chiều: Tọa đàm gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng, UBKT, Văn phòng, Trung tâm BDCT.

Ph. Nội vụ

Đ/c Chủ tịch

14

7

Nghỉ thứ 7

 

 

15

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

16

2

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

17

3

Sáng: Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chiều: Làm việc với Ban quản lý các dự án XDCB thị xã.

 

 

Ban A

 

 

Đ/c Chủ tịch

18

4

Sáng: Họp kiểm điểm kết luận thanh tra của Tổng cục đất đai; bàn phương án thực hiện công tác kiểm tra các dự án sử dụng đất trên địa bàn thị xã.

Chiều: Hội thảo về cây xanh trên các tuyến đường của Thị xã.

Ph. Nội vụ, TN - MT

 

Ph. QLĐT

Đ/c Chủ tịch

 

 

Đ/c Bình - PCT

19

5

Sáng: Tập huấn sử dụng một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (ngày 19, 20/10).

Chiều: Họp BCĐ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để xét đề nghị công nhận Thôn, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2016 - 2017.

Văn phòng

 

Ph. Văn hóa

Đ/c Chủ tịch

 

Đ/c Hồng - PCT

20

6

Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10

Tiếp dân định kỳ

Chiều: Họp lấy ý kiến về điều chỉnh chức năng quy hoạch một số phân khu.

 

 

 

Ph. QLĐT

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

21

7

Nghỉ thứ 7

 

 

22

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

23

2

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

24

3

Sáng: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết NQ 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, GPMB đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

Chiều: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chế độ chính sách đối với Dân công hỏa tuyến.

 

 

 

 

BCH Quân sự

 

 

 

 

Đ/c Hồng - PCT

25

4

Sáng:- Khai mạc Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Làm việc với Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã.

Chiều: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 10.

 

 

Đài TT-TH

 Văn phòng

 

 

Đ/c Hồng - PCT

Đ/c Chủ tịch

26

5

Sáng: Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Chiều: Họp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường Nguyễn Nghiễm; dự án Kênh 19/5.

 

HĐ GPMB

 

Đ/c Bình - PCT

 

27

6

Sáng: Khai mạc Đại hội LĐLĐ thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chiều: Hội nghị báo cáo viên Thị ủy tháng 10/2017.

Chiều: Họp Tổ xúc tiến đầu tư.

 

 

 

Ph.TC-KH

 

 

 

Đ/c Bình - PCT

28

7

Nghỉ thứ 7

 

 

29

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

30

2

Sáng: Họp Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại III, Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

 

 

Đ/c Chủ tịch

31

3

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy.

Chiều: Thường trực HĐND họp phiên thường kỳ tháng 10.

 

Văn phòng

 

TT HĐND thị xã

 

 

Xem thêm

תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% הצבעות
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

סך הקולות: 53

לא ניתן להצביע כיוון שההצבעה הסתיימה ב07:31 01/01/16

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 0 2 9 1 7 7 3
Hôm nay: 6.086
Hôm qua: 11.824
Tháng này: 149.682