Tổng đài dịch vụ công Tổng đài dịch vụ công

       

      Cổng thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận mọi thắc mắc, góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan qua địa chỉ email: ubhonglinh@hatinh.gov.vn. Trân trọng cảm ơn!