Thường trực Thị ủy giao ban với Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã
Cập nhật lúc: 18:47 01/10/2019

Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã để đánh giá kết quả hoạt động quý III năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND Thị xã đã chủ trì.

Trong quý III, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức đa dạng, sát với thực tiễn. Cụ thể MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân  thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động bám sát kế hoạch khung  để triển khai thực hiện  bằng các chương trình cụ thể; đồng thời có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; đồng thời phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các  phong trào, cuộc vận động. Trong đó, nổi bật  là thực hiện cuộc vận động  toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào chính trang đô thị trên địa bàn. Bằng nhiều cách làm hay và phù hợp với thực tế của tổ chức mình, các tổ chức chính trị, xã hội Thị xã đã vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn  tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công làm đường bê tông, đường hoa, khu dân cư kiểu mẫu, lắp giá treo cờ, xây dựng mương rãnh thoát nước... Kết quả trong quý đã làm được  công trình chỉnh trang đô thị với  tổng giá trị  trên 20 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội Thị xã chưa có nhiều bước đột phá; công tác hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng mô hình dân vận khéo  chưa thường xuyên;việc kết nạp đảng viên chưa đạt kế hoạch đề ra; tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, hội viên chưa cao, công tác giám sát, tư vấn và phản biện xã hội còn hạn chế; một số chỉ tiêu đề ra trong năm khó đạt kế hoạch...

Kết luận hội nghị của đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND Thị xã đã ghi nhận những  kết quả mà MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã đạt được trong quý III; đồng thời các đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới MTTQ thị xã và các tổ chức đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của Thị xã để  có các hoạt động phù hợp, hiệu quả; phát động các phong trào thi đua  yêu nước hướng tới 90 năm thành lập Đảng và  các ngày kỷ niệm của tổ chức mình; tiếp tục chỉ đạo và hoàn thành các mô hình dân vận khéo; tiếp tục quan tâm đến  phong trào chỉnh trang đô thị  trên địa bàn; phối hợp tốt trong thực hiện các nhiệm vụ  đề ra.../.

Thanh Trúc


    EmailPrintAa