Sơ kết công tác tuyên truyền, khoa giáo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Cập nhật lúc: 17:07 23/09/2019

Ban tuyên giáo Thị ủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác  tuyên truyền, khoa giáo 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

9 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo Thị ủy đã  chỉ đạo hướng dẫn các  ngành trong khối  tập trung tuyên truyền  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nướccác hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; chỉ đạo Trung tâm văn hóa truyền thông, bản tin thông tin nội bộ, Cổng thông tin điện tử Thị xã tiếp tục duy trì, phát các chương trình, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các bài viết, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến... trên hệ thống truyền thanh và các kênh thông tin tuyên truyền của tỉnh và thị xã. Ban đã tham mưu BTV Thị ủy thành lập Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng,  đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, công tác  văn hóa, văn nghệ, huấn học và khoa giáo trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền Thị xã, các phường xã quan tâm. Phong trào văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, phong trào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được tập trung thực hiện bằng những việc làm cụ thể như:  nâng cao chất lương gia đình văn hóa, thôn, tôt văn hóa,  thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Các ngành trong khối khoa giáo cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với ngành GD-ĐT, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, chỉ đạo việc quản lý dạy thêm, học thêm trong dịp hè, tổ chức tốt kỳ thi  tuyển sinh vào THPT và  và kỳ thi THPT quốc gia; chỉ đạo các trường khai giảng và ổn định các hoạt dộng đầu năm học mới. 9 tháng đầu năm, chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viên đa khoa  tiếp tục được nâng cao, trang thiết bị  tiếp tục được bổ sung thêm....

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những  hạn chế, yếu kém như:  công tác nắm bắt dư luận xã hội  ở một số đơn vị còn chậm so với tình hình thực tế; việc tuyên truyền định hướng dư luận còn hạn chế và có phần lúng túng;  một số CLB trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã được được thành lập nhưng sức lan tỏa trong Nhân dân chưa nhiều, công tác phối kết hợp có lúc chưa hiệu quả...

Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận bổ sung thêm những kết quả đạt được, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019./.

Thu Hằng -Thanh Trúc


    EmailPrintAa