Ra mắt CLB bảo tồn Di sản hát chầu văn và Nghi lễ hầu đồng phường Trung Lương
Cập nhật lúc: 09:14 27/09/2019

Tại Thị xã Hồng Lĩnh, Hội Thanh đồng Đạo quan Hà Tĩnh, CLB Bảo tổn Di sản hát chầu văn và Nghi lễ hầu đồng phối hợp với phường Trung Lương tổ chức ra mắt CLB Bảo tồn Di sản hát chầu văn và Nghi lễ hầu đồng và Đại hội CLB lần thứ Nhất.

Thời gian qua, hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng trên địa bàn tỉnh ta được quan tâm phát triển phù hợp theo đúng pháp luật. Nhiều cuộc liên hoan diễn xướng hầu đồng được tổ chức quy mô, bài bản, thu hút đông đảo các thanh đồng, đạo quan trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng tham gia. Thông qua các hoạt động diễn xướng hát chầu văn và Nghỉ lễ thờ mẫu Tam phủ của người Việt không ngừng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân ngày càng thêm phong phú, vừa góp phần phát huy các giá văn hóa truyền thống của người Hà Tĩnh xưa và nay. CLB bảo tồn Di sản hát chầu văn & Nghi lễ hầu đồng phường Trung Lương gồm có 100 thành viên thanh đồng, đạo quan được ra đời nhằm chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng Nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ người Việt trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp, vừa góp phần bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của loại. Các thanh đồng, đạo quan tham dự lễ ra mắt và Đại hội CLB hát Chầu văn và Nghi lễ hầu đồng phường Trung Lương đã tham gia nhiều ý kiến phát biểu nêu rõ nội dung, định hướng hoạt động của CLB trong thời gian tới. Theo đó, CLB hát Chầu văn và Nghi lễ hầu đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện.

Họat động của CLB sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá  trị truyền thống cốt lõi của văn hóa thờ Mẫu, hát Chầu Văn và diễn xướng Hầu Đồng theo đúng pháp luật.  Đại hội đã bầu BCN câu lạc bộ gồm 5 thành viên do ông  Phạm Quang Hồng làm chủ nhiệm./.

Thanh Trúc


    EmailPrintAa