Thị xã Hồng Lĩnh tập trung đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị
Cập nhật lúc: 18:04 03/06/2019

Trong thời gian qua, công tác chỉnh trang đô thị được các ban, ngành, địa phương trên toàn thị xã tập trung cao độ. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt lên hàng đầu.

Rải thảm nhựa hạt mịn tại thôn Thuận Sơn - Thuận Lộc

Tính đến cuối tháng 5/2019, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã khởi công xây dựng 30/80 công trình chỉnh trang đô thị, đạt 37,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, Bắc Hồng có 4/10 công trình, Đậu Liêu có 5/5 công trình, Đức Thuận có 6/19 công trình, Trung Lương 10/22 công trình, Thuận Lộc 2/10 công trình và Nam Hồng có 3/4 công trình. Toàn thị xã đã xây dựng được 2,33 km/8,293 km đường giao thông (đạt 28% kế hoạch), 4,611 km mương thoát nước (đạt 36,8% kế hoạch được duyệt); phục hồi nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn (tại TDP 4 phường Bắc Hồng và thôn Thuận Sơn xã Thuận Lộc) được 1,069km/1,925km, đạt 55% so với kế hoạch; cải tạo, nâng cấp 2 nhà văn hoá đạt 50% so với kế hoạch được duyệt. Về mặt hồ sơ pháp lý, thị xã đã tập trung chỉ đạo phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật được 60/80 công trình, đạt 75% kế hoạch đề ra.

Làm đường bê tông tại TDP Thuận Hòa - Đức Thuận

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2019, thị xã Hồng Lĩnh sẽ quyết tâm hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị trước thời hạn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn và góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt thêm các tiêu chí đô thị loại III./.

Quốc Thuận - Cẩm Hà


    EmailPrintAa