Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh triển khai thực hiện Dịch vụ công mức độ 4, cải cách hành chính mạnh mẽ trong hoạt động KBNN
Cập nhật lúc: 15:33 07/09/2019

Đến hết tháng 8/2019, sau gần 03 tháng triển khai Dịch vụ công  trực tuyến mức độ 4 theo chủ trương của ngành, Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh đã phối hợp triển khai thực hiện thành công cho 61/85 đơn vị giao dịch, đạt tỷ lệ 76%.

Thực hiện DVC trực tuyến ở Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh đã cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trong hoạt động KBNN

Thời gian qua, cùng với quá trình hiện đại hóa ngành, tin học hóa tất cả các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán, thực hiện DVC trực tuyến ở Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh đã cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trong hoạt động Kho bạc Nhà nước. Thông qua dịch vụ công trực tuyến, giúp KBNN đảm bảo được sự minh bạch về hồ sơ chứng từ, nội dung kiểm soát, thực hiện quy trình KSC điện tử, đồng thời giúp Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm soát được tình trạng xử lý hồ sơ chứng từ của cán bộ kiểm soát chi

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh

Sau khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến KBNN, các đơn vị tham gia đã đánh giá cao vì chất lượng phục vụ được nâng cao; tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại, giảm chi phí hoạt động của đơn vị, hạn chế việc giả mạo chữ ký, con dấu do việc sử dụng chữ ký số của Chủ tài khoản và Kế toán trưởng.

Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến KBNN là một khâu quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, hình thành Kho bạc điện tử trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg của Chính phủ.

Nguyễn Sỹ Hùng – Giám đốc KBNN Hồng Lĩnh


    EmailPrintAa