Từ đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh được cấp ủy,...

Chiều ngày 22/8, Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu...

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Viết...

Văn phòng tư vấn trẻ em thị xã Hồng Lĩnh tổng hợp một số câu hỏi liên quan đến Luật trẻ em nhằm phổ biến cho...

Sáng nay, 31/7 Ban thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của...

Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV và Đại...

Thông báo kết quả xét tuyển giáo viên văn hóa tiểu học

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm 2019, Cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã...