Xã Thuận Lộc: Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cập nhật lúc: 12:30 10/01/2018

Đảng ủy xã Thuận Lộc vừa tổ chức hội nghị học tập nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự có các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ xã, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đảng bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt Nghị quyết số 19- NQ/TW "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 - NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21 - NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới"; Đồng chí Hoàng Bá Khang - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ xã quán triệt Nghị quyết số 18 - NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã đã triển khai Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Theo đó, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể sẽ tổ chức học tập nghị quyết cho toàn thể hội viên nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quán trình triển khai thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Thu Hiền


    EmailPrintAa