Ngày 06/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có văn bản hướng dẫn xử lý môi trường sau lũ, lụt, Ban Biên...

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác Hội năm 2019; kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật quý III/2019 của Ban...

Chiều ngày 08/8/2019, UBND thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư...

Văn phòng tư vấn trẻ em thị xã Hồng Lĩnh tổng hợp một số câu hỏi liên quan đến Luật trẻ em nhằm phổ biến cho...

Chiều ngày 18/7/2019, UBMTTQ và các đoàn thể xã Thuận Lộc phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị...

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, năm 2019, UBND phường Đậu Liêu đã triển khai nhiều hội nghị phổ biến, tuyên...

Tối ngày 16/7, phường Đậu Liêu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đối thoại...

Chiều ngày 15/7/2019, UBND thị xã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến...

Ngày 11/7/2019, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Hội LHPN tỉnh, BHXH...

Chiều ngày 04/7/2019, Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Hồng Lĩnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tổ...