Phát huy lợi thế của địa bàn, tính đến nay Phường Nam Hồng có hơn 70 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động kinh doanh trên...

Cụm Công nghiệp Làng nghề Trung Lương