Dự án Cải tạo tiểu công viên hồ điều hòa Bình Lạng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh được...

1. Danh mục các dự án lớn đầu tư trên địa bàn đã triển khai đi vào hoạt động có hiệu quả