Văn bản pháp quy
Nội dung chi tiết
Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
File đính kèm
Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số/ Ký hiệu 53/NQ-HĐND Người ký
Ngày ban hành 24/07/2019 Ngày xuất bản 06/08/2019
Ngày hiệu lực 24/07/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành huyện, thị xã Cơ quan ban hành HĐND thị xã Hồng Lĩnh
Danh mục chính

 

Lượt người truy cập