Văn bản pháp quy
STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 Tài liệu HĐND thị xã Hồng Lĩnh Tài liệu phục vụ các cuộc họp Kinh tế - xã hội Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 53/NQ-HĐND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết Kinh tế - xã hội Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019
3 52/NQ-HĐND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết Kinh tế - xã hội Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019
4 289/TTr UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Tờ trình Thi đua khen thưởng Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch nước, TTCP khen thưởng 26/12/2018
  5 201/TB UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Thông báo Thi đua khen thưởng Về việc công khai danh sách cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba 14/12/2018
   6 293/TTr UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Tờ trình Thi đua khen thưởng Về việc đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen 28/12/2018
    7 294/TTr UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Tờ trình Thi đua khen thưởng Về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba 28/12/2018
     8 292/TTr UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Tờ trình Thi đua khen thưởng Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích năm 2018 28/12/2018
      9 01/UBND-DA UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn Lao động - Thương binh và Xã hội V/v xin hỗ trợ một ít nguồn vốn để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 05/01/2015
      10 02/CT-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Chỉ thị khác Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015 14/01/2015
      11 51 TB/SLĐTB&XH Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Tỉnh Hà Tĩnh Thông báo Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc đình chỉ chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 30/10/2014
      12 03/UBND-KT UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn khác Về việc đốc thúc thực hiện đánh bắt Chuột vụ Xuân 2015 05/01/2015
      13 93 QĐ/SLĐTB&XH Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc tạm đình chỉ chế độ ưu đãi đối với người có công. 30/10/2014
      14 04/UBND-LĐTBXH UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn Lao động - Thương binh và Xã hội V/v thông báo đình chỉ và tạm đình chỉ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với CM. 05/01/2015
      15 02/UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn khác V/v giao kiểm tra, xem xét giải quyết đơn đề nghị của công dân. 05/01/2014
      16 24 TB/SLĐTB&XH Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Tỉnh Hà Tĩnh Thông báo Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc đình chỉ chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 20/10/2014
      17 01/CT-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Chỉ thị Y tế Về việc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và bổ cứu sản xuất vụ Xuân năm 2015 02/01/2015
      18 01/CTr-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Chỉ thị khác Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ thị thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 05/01/2015
      19 23/UBND-NV UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn V/v báo cáo số lượng, chất lượng, biên chế, quỹ lương năm 2015. 13/01/2015
      20 130/2015/NQ-HĐND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết khác Thông qua Đề án "Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh" 30/01/2015
      21 18/SNV-CCHC Sở Nội vụ - Tỉnh Hà Tĩnh Công văn Hành chính V/v xây dựng kế hoạch đơn giản hóa TTHC và xây dựng đơn vị mẫu về CCHC năm 2014. 07/01/2015
      22 81/UBND-LĐTBXH UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn Lao động - Thương binh và Xã hội V/v giới thiệu đi giám định mức độ khuyết tật. 28/01/2015
      23 70/UBND-TP UBND Thị xã Hồng Lĩnh Công văn khác V/v cử đại diện tham gia phiên họp do TAND yêu cầu. 27/01/2015
      24 10/TB-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Thông báo Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thời gian và xe đón các đại biểu Thị xã dự lễ vinh danh Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là "Di sản văn hóa phi vật thể" 22/01/2015
      25 03/TB-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Thông báo Xây dựng - Đất đai Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND Thị xã Nguyễn Văn Hải tại buổi làm việc về một số nội dung chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư các dự án: Xây dựng trang trại nuôi Vịt trời, kết hợp nuôi cá, lúa phường Đậu Liêu; Dự án kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ tổng hợp phường Đức Thuận; Dự án nuôi lợn thịt siêu nạc Hoàn Quyên phường Đậu Liêu 15/01/2015
      Danh mục chính

       

      Lượt người truy cập