Bùi Cầm Hổ sinh năm 1390 mất năm 1483 Quê xã Đậu Liêu, huyện Thiên Lộc nay là xã Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh...

Sử Hy Nhan (?- 1421): Ông họ Trần quê ấp Ngọc Sơn, xã Bình Lãng Thượng, huyện Phỉ Lộc, trấn Nghệ An, nay là xã Đức...

Tên gọi : NGUYỄN HUY LUNG

Bùi Đăng Đạt (1663 - 1716): Người xã Bân Xá, huyện Thiên Lộc, đỗ tam giáp đồng tiến sỹ khoa Đinh Sửu (1697), làm...

Phan Hưng Tạo (1606 - ?): Quê ở Hoa Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cùng ông nội di cư vào làng Ngọc Sơn, huyện Thiên...

Nguyễn Trọng Tương (1859 - 1921): Quê làng Vân Chàng, huyện Thiên Lộc, nay thuộc phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh....

Sử Đức Huy (1360 - 1430): Ông đỗ trạng nguyên năm Tân Dậu, triều Trần Duệ Tông (1381). Vào lúc xã hội đương thời...

Qua khảo sát, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã có 79 tuyến đường, trong đó có 54 tuyến đường chưa được đặt...