Ngày 06/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có văn bản hướng dẫn xử lý môi trường sau lũ, lụt, Ban Biên...

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua nên người nông dân trên địa bàn xã Thuận lộc đang rất lo lắng vì nhiều...

Ngày 13/8/2019, UBND Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây...

Là địa bàn có giao thông thuận tiện trong việc thông thương hàng hóa Bắc - Nam và nước bạn Lào, trong đó có hoạt...

Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung...

Để bảo vệ an toàn cho cây lúa vụ hè thu năm 2019, phường Đậu Liêu đã chủ động triển khai kế hoạch diệt chuột.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đang tập trung cao độ gieo cấy lúa hè...

Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 -2024, thời gian qua UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh...

Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, UBMTTQ các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã...

Thực hiện Nghị quyết số 17 của HĐND thị xã về việc thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh...