Phường Bắc Hồng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền hỏi đáp pháp luật và đối thoạt giữa người đứng đầu...

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạch định các chiến lược phát...

Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp- an toàn, thân thiện với môi trường được xác định là một trong những...

Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới,...

Ngày 12/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số...

Sáng ngày 09/01/2019, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính và triển...

Sáng ngày 25/12/2018, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức công bố việc sáp nhập Đội Cảnh sát giao thông và Đội...

Chiều nay 24/12/2018, phường Bắc Hồng tổ chức Lễ công bố quyết định sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng...