Thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1930-2019), Hội nông dân thị xã Hồng Lĩnh vừa phối...

Hội nông dân thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa với chủ đề giảm thiểu...

Nhằm phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng sản xuất thực phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng, Phòng kinh tế...

Ngày 06/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có văn bản hướng dẫn xử lý môi trường sau lũ, lụt, Ban Biên...

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua nên người nông dân trên địa bàn xã Thuận lộc đang rất lo lắng vì nhiều...

Nhằm tăng cường khả năng miễn dịch, chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn gia súc,...

Trong 02 ngày (27 - 28/6/2019), Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ...

Là địa bàn có giao thông thuận tiện trong việc thông thương hàng hóa Bắc - Nam và nước bạn Lào, trong đó có hoạt...

Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung...

Xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, thời gian vừa qua cả hệ thống...