UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
1. UỶ ban mặt trận tổ quốc
Chủ tịch: Ông Đặng Ngọc Huấn
Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Huy Cường, Ông Nguyễn Văn Liên
2. Hội Liên hiệp phụ nữ
Chủ tịch: Bà Đinh Thị Hương
Phó chủ tịch: Bà: Nguyễn Thị Xoan
3. Hội Cựu chiến binh
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hồng
Phó chủ tịch: Ông Bùi Bình, Ông Nguyễn Ngọc Đường
4. Hội Nông dân
Chủ tịch: Ông Lê Đình Phượng
Phó chủ tịch: ông Trần Đức Thọ
5. Đoàn Thanh niên
Bí thư: Bà Nguyễn Thị Thắm
Phó bí thư: ông 
6. Liên đoàn lao động
Chủ tịch: Bà Võ Thị Kim Anh
Phó chủ tịch: Bà Lê Thị Thu Hương.

Affichage de sondage Affichage de sondage

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Voter
17 % 9
a. Qua quảng cáo
15 % 8
b. Được giới thiệu
32 % 17
c. Qua mang Internet
4 % 2
d. Qua Website khác
9 % 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23 % 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total des votes: 53

Le vote est désactivé car ce sondage a expiré le 01/01/16 07:31.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 2 4 5 9 2 3 7
Hôm nay: 10.166
Hôm qua: 15.985
Tháng này: 282.442