Ngày

Thứ

NỘI DUNG

Đơn vị

chuẩn bị

Người

chủ trì

27

2

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

28

3

Sáng: Họp UBND Thị xã phiên thường kỳ tháng 8/2018.

Chiều: Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Văn phòng

 

Đ/c Chủ tịch

 

29

4

Sáng: Họp Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại III, BCĐ xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Thị uỷ.

Ban chỉ đạo

TT BCĐ

30

5

Sáng: Thường trực HĐND Thị xã khóa VI họp phiên thường kỳ tháng 8/2018.

Chiều: Đi cơ sở.

Văn phòng

TT HĐND

31

6

Sáng: Làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã.

Ph. TC-KH

Đ/c Chủ tịch

 

 

Xem thêm

Affichage de sondage Affichage de sondage

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Voter
17 % 9
a. Qua quảng cáo
15 % 8
b. Được giới thiệu
32 % 17
c. Qua mang Internet
4 % 2
d. Qua Website khác
9 % 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23 % 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total des votes: 53

Le vote est désactivé car ce sondage a expiré le 01/01/16 07:31.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 3 5 3 2 9 2 6
Hôm nay: 200
Hôm qua: 16.880
Tháng này: 504.787