Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 02/BQLDA BQLDA XD trụ sở làm việc chi cục thuế TX Hồng Lĩnh Công văn Lĩnh vực khác Trụ sở làm việc chi cục thuế Hồng Lĩnh 11/02/2015 3992
2 274/QĐ-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Quyết định Tài chính - Kế hoạch Phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2015 cho đơn vị Ban xây dựng và quản lý chợ Hồng Lĩnh 09/02/2015 3974
3 1137/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Lĩnh vực khác Về việc công bố bộ TTHC lĩnh vực tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/04/2015 3667
4 60/2015/NQ-HĐND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết Lĩnh vực khác Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2015 24/07/2015 2654
5 25/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định QPPL Thi đua khen thưởng Về việc ban hành quy chế khen thưởng 07/07/2015 2942
6 1335/2013/QĐ-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Quyết định QPPL Quản lý đô thị Về việc ban hành quy định quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 25/11/2013 2611
7 72/2015/NQ-HDND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QP-AN năm 2016 25/01/2016 2375
8 74/2015/NQ-HDND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết Kinh tế ban hành quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020 25/12/2015 2594
9 18/KH-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Kế hoạch Lao động - Thương binh và Xã hội Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, PCCN lần thứ 18 23/02/2016 2102
10 84/KH-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Kế hoạch Thông tin - Truyền thông Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2016 28/12/2015 1000

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votos
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Votos totales: 53

Ya no es posible votar, esta encuesta expiró el 1/01/16 7:31.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 8 1 0 5 4 4 0
Hôm nay: 5.567
Hôm qua: 17.141
Tháng này: 500.561
Tổng cộng: 38.105.440