UBND thị xã Hồng Lĩnh

Địa chỉ: 102 Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh;
Điện thoại: 0393.835356.
Fax: 0393.836.128.
Email: ubhonglinh@hatinh.gov.vn
A. LÃNH ĐẠO:
Chủ tịch: Ông Trần Quang Tuấn
Phó chủ tịch phụ trách Kinh tế: Ông Lê Văn Bình
Phó chủ tịch phụ trách Văn - xã: Ông Đinh Văn Hồng
B. PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
1. Phòng kinh tế
- Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Hoàng Thanh Sơn

Phó trưởng phòng:
+ Ông Nghiêm Sỹ Hùng                               
+ Ông Nguyễn Khắc Kỷ                    
Điện thoại: 0393.835.740
- Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;
2. Thanh tra thị xã:
* Cơ cấu tổ chức:

- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Viết Khanh
- Phó Chánh thanh tra: Ông Hoàng Văn Thanh
Điện thoại: 0393.835.915
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Tư Pháp:
- Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Hoan 
- Phó phòng: Ông Nguyễn Quốc Dũng
Điện thoại: 0393.837.646
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
- Trưởng phòng: Ông Mai Văn Danh
- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Mỹ Thanh; ông Nguyễn Anh Tài
Điện thoại: 0393.575.379
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. 
5. Phòng Nội vụ:
- Trưởng phòng: Ông Bùi Tuấn
Điện thoại: 0393.835.840
- Phó trưởng phòng: Ông Phan Công Chính
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
6. Phòng Quản lý đô thị:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Hùng
Điện thoại: 0393.835.728
- Phó trưởng phòng: Ông Phan Thanh Tùng
* Chức năng, nhiệm vụ: tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Trưởng phòng: Ông Tôn Quang Ngọc
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Diễn
Điện thoại: 0393.835.703
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
8. Phòng Văn hoá – Thông tin:
- Trưởng phòng: Ông Đặng Quang Vinh
- Phó trưởng phòng: Ông Võ Trọng Việt
Điện thoại: 0393.835.911
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. 
9. Phòng Giáo dục - Đào tạo:
- Trưởng phòng: Ông Lê Bá Thiềm
- Phó trưởng phòng:  ông Nguyễn Trí Anh, ông Nguyễn Trí Bằng
Điện thoại: 0393.835.512; 0393.570.709
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 
10. Phòng Y tế:
- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Chương
Điện thoại: 0393.570.795
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
11. Phòng Tài nguyên - Môi trường:
- Phó trưởng phòng: Ông Trần Xuân Đức
Điện thoại:0393.835.764
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ
12. Văn phòng HĐND - UBND:
- Chánh Văn phòng: Ông Võ Thanh Định 
- Phó chánh văn phòng: Ông Đinh Văn Thái
Điện thoại: 0393.835.356

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủyban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
13. Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản

- Trưởng Ban: 

- Phó Ban: ông Nguyễn Quang Vinh, ông Nguyễn Công Thiện

14. Trung tâm VHTT-TT&DL
Giám đốc: ông Trần Ngọc Châu.
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Long
15. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Giáp
16. Trung tâm Dân số KKHGĐ

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó giám đốc: bà Hà Thị Yến

17.  Đài TT-TH Thị xã
Trưởng đài: Ông Đặng Hữu Ninh
Phó đài: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
18. Trung tâm y tế dự phòng
Giám đốc: Ông Trần Phan Tùng; Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hòa
19. Đội Quản lý trật tự đô thị 
Đội trưởng: ông Phan Thanh Tùng; Đội phó: ông Phan Công Xuân.
20. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Giám đốc: Ông Lê Hải Đông
21. Trung tâm HNDN và GDTX Thị xã
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thủy
PGĐ: Ông Hoàng Dũng Hà

Visor de encuesta Visor de encuesta

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votos
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Votos totales: 53

Ya no es posible votar, esta encuesta expiró el 1/01/16 7:31.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 2 9 1 5 8 6 8 5
Hôm nay: 8.080
Hôm qua: 8.802
Tháng này: 221.357