Tổ chức giải ngân các nguồn vốn quay vòng và nguồn vốn được phân bổ không để tồn nguồn... (21/01/2019)
Đó là ý kiến chỉ đạo của đ/c Đinh Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban đại diện HĐQT tại...
Thị xã Hồng Lĩnh: Triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2019 (16/01/2019)
Chiều ngày 15/1/2019, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm...
Quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (29/11/2018)
Quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với công ty CP ĐT XD công trình 468 (29/11/2018)
Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối...
Thông báo cưỡng chế nợ thuế đối với các hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại Tổng hợp siêu thị Hồng Lĩnh (29/11/2018)
Thông báo cưỡng chế nợ thuế đối với các hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại Tổng hợp siêu thị...
Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (29/11/2018)
Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Một số chính sách ưu đãi về thuế tại Hà Tĩnh (19/11/2018)
Một số chính sách ưu đãi về thuế tại Hà Tĩnh
Bảng giá thu gom và xử lý rác thải tại phường Bắc Hồng (13/06/2018)
Bảng giá thu gom và xử lý rác thải tại phường Bắc Hồng
Bảng giá trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang - Hồng Lĩnh (13/06/2018)
Bảng giá trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang - Hồng Lĩnh
Quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (16/10/2017)
Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 về Quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom,...

Polls Display Polls Display

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votes
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total Votes: 53

Voting is disabled because this poll expired on 1/1/16 7:31 AM.

Accessing Counter Accessing Counter

0 0 3 8 0 7 0 2 6 0
Today: 6.011
Yesterday: 21.470
This month: 465.381