Lịch tiếp công dân năm 2018 Lịch tiếp công dân năm 2018

Lịch tiếp công dân năm 2018:

Lịch tiếp công dân tại thị xã Hồng Lĩnh được quy định vào các ngày 05 và ngày 20 hàng tháng.

Riêng tháng 8/2018, sẽ dời lại là ngày 06/8/2018 (do ngày 05/8 trùng vào ngày Chủ nhật) và ngày 20/8/2018

Polls Display Polls Display

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votes
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total Votes: 53

Voting is disabled because this poll expired on 1/1/16 7:31 AM.

Accessing Counter Accessing Counter

0 0 3 2 9 8 7 4 7 3
Today: 2.710
Yesterday: 0
Total: 32.987.473