Các quyết định thu hôi đất để xây dựng công trình cầu Liên Lạc - Thị xã Hồng Lĩnh (27/11/2018)
Các quyết định thu hôi đất để xây dựng công trình cầu Liên Lạc - Thị xã Hồng Lĩnh
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh (23/10/2018)
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh
Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (30/01/2018)
Trong không khí vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã...
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (13/06/2018)
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (13/06/2018)
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội QP-AN năm 2018 (30/01/2018)
Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội QP-AN năm 2018
Đề án xây dựng nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn đến năm 2020 (08/11/2017)
Đề án xây dựng nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn đến năm 2020
Kế hoạch chuyển một số diện tích trồng lúa kèm hiêu quả sang trồng ngô từ năm 2017 (08/11/2017)
Kế hoạch chuyển một số diện tích trồng lúa kèm hiêu quả sang trồng ngô từ năm 2017
Kế hoạch thực hiện QĐ 91 về xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020 (08/11/2017)
Kế hoạch thực hiện QĐ 91 về xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QP-AN năm 2017 (08/11/2017)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QP-AN năm 2017

Polls Display Polls Display

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votes
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total Votes: 53

Voting is disabled because this poll expired on 1/1/16 7:31 AM.

Accessing Counter Accessing Counter

0 0 3 4 9 8 5 0 5 8
Today: 16.121
Yesterday: 29.989
Total: 34.985.058