Chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh của PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc (13/10/2016)
Nội dung bài giảng chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp vừa và...
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH (27/09/2015)
1. Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND Thị xã Hồng Lĩnh về việc hỗ trợ kinh phí&...
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH (27/09/2015)
1. CHÍNH SÁCH CHUNG 1. Quyết định số 17/2015/QĐ - UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hàn...

Polls Display Polls Display

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votes
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total Votes: 53

Voting is disabled because this poll expired on 1/1/16 7:31 AM.

Accessing Counter Accessing Counter

0 0 3 1 7 7 1 0 1 5
Today: 9.792
Yesterday: 22.463
This month: 319.262