Truy cập nội dung luôn
Danh sách công ty cổ phần
Cập nhật lúc: 10:44 - 07/03/2015 Lượt xem: 2643

1, Công ty Cổ Phần SXVLXD Thuận Lộc

Trụ sở giao dịch: P. Nam Hồng - TX Hồng lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Danh Đàn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,05 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: SX VLXD

2, Công ty CP XD đư­ờng bộ I Hà Tĩnh

Trụ sở giao dịch: Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Lê Văn Nhơn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Điện thoại: 835 324

3, Công ty CP cơ điện nông nghiệp &XD Hà Tinh

Trụ sở giao dịch: Khu phố 11, ph­ờng Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Đậu Xuân Đồng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, SXSC thiết bị

Điện thoại: 835 360

4, Công ty cổ phần vận tải và TM Đức Huy

Trụ sở giao dịch: Khối 4, ph­ờng Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Phan Công Hiền

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: vận tải, Thư­ơng mại

Điện thoại: 835 079

5, Công ty cổ phần Sông Đà 27

Trụ sở giao dịch: Số 155 đ­ường Trần Phú, TX. Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Thân Văn Trọng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 15 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, t­ư vấn XD, KS

Điện thoại: 836 157

6, Công ty cổ phần Tĩnh An

Trụ sở giao dịch: Khối 4 phư­ờng Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Dư­ơng Thị Đức

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Điện thoại: 835 319

7, Công ty Cp Đầu tư xây dự­ng, TM Tuấn Anh

Trụ sở giao dịch: Số 27 đư­ờng Quang Trung, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Lê Hồng Ninh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 900 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: KS, Nhà hàng, Nông lâm sản

Điện thoại: 835 285

8, Công ty CP Công nghiệp Việt Nam 1

Trụ sở giao dịch: 70 Nguyễn Đổng Chi, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Quốc H­ương

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,7 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Khai tác đá, Xây dựng

Điện thoại: 835 747

9, Công ty CP đầu t­ư và xây dựng Miền Trung

Trụ sở giao dịch: Khối 4 phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Thanh Hải

Vốn đầu tư - Điều lệ: 10 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, VLXD

Điện thoại: 839 959

10, Công ty cổ phần xây dựng Phú Nhân

Trụ sở giao dịch: Tổ 6 khối 9 Phư­ờng Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Xuân Vịnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 4,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Điện thoại: 837 414

11, Công ty CP xây dựng Trung Hiếu

Trụ sở giao dịch: Khối 10 ph­ường Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Hoàng Thiên Lý

Vốn đầu tư - Điều lệ: 10 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Vận tải

Điện thoại: 835 449

12, Công ty CPXD Dịch Vụ vận tải và TM Quốc Đạt

Trụ sở giao dịch: Số 96 đư­ờng Nguyễn Ái Quốc, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Hồ Nh­ư Tiến

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,35 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vận tải, Xây dựng

Điện thoại: 835 895

13, Công ty CP Xây dựng & Thương mại Việt Thái

Trụ sở giao dịch: Số 339 đ­ường Nguyễn Du, TX. Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trư­ơng Đình Thành

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Điện thoại: 855 074

16, Công ty cổ phần Tư­ vấn và xây lắp PAC

Trụ sở giao dịch: Số 222, đ­ường Quang Trung, TX. Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Huy Tịnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 250 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Tư­ vấn xây dựng

Điện thoại: 835 586

18, Công ty cổ phần XL và Dịch vụ TM Đại Việt

Trụ sở giao dịch: Khối 10 phư­ờng Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Đình Hoan

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Điện thoại: 835 716

19, Công ty CP th­ương mại và XNK Đại Dư­ơng

Trụ sở giao dịch: Số 71 đư­ờng Quang Trung, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Đinh Văn Dương

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Kinh doanh Thương mại

Điện thoại: 837 454

20, Công ty CP Đầu t­ư và công nghệ XD VN

Trụ sở giao dịch: Số 80 Nguyễn Thiếp, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Minh Quý

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,7 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, TV giám sát, Bất động sản

Điện thoại: 835 978

21, Công ty CP VT TM Minh Nhật

Trụ sở giao dịch: 201 Nguyễn Ái Quốc-TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Minh Nhật

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,8 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: XD, VT, KS

Điện thoại: 835 363

22, Công ty CP Trung Hoa

Trụ sở giao dịch: Khu phố 3 P.Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Lê Đình Trung

Vốn đầu tư - Điều lệ: 9 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: XD, sữa chữa xe, máy, Thương mại

Điện thoại: 835 900

23, Công ty CP Hồng Lam

Trụ sở giao dịch: Đường 2/3 X.11, Đức Thuận,TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Thái Hữu Luận

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: SX phân bón, Xây dựng, Thuỷ sản

Điện thoại: 835 503

24, Công ty CP XL-DV-TM Hồng Lĩnh

Trụ sở giao dịch: K10, P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Quốc Vũ

Vốn đầu tư - Điều lệ: 4,7 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, nhà hàng, khách sạn, VT, VLXD

Điện thoại: 835 568

25, Công ty CP ĐT Xây dựng - Thương mại Hà Phát
Trụ sở giao dịch: Khối 1, ph­ường Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Văn Dũng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,23 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, VLXD, vận tải, ĐTVT

Điện thoại: 570 817

26, Công ty CP VLXD Minh Lộc

Trụ sở giao dịch: Xóm 2, xã Đậu Liêu, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Hồ Sỹ Thành

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: khai thác đá

Điện thoại: 837 794

27, Công ty cổ phần Đá Đông Hồng

Trụ sở giao dịch: Khối 8 phư­ờng Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Văn Hào

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Khai thác đá

Điện thoại: 836 549

28, Công ty cổ phần Thành An - VINAMOTO

Trụ sở giao dịch: Xã Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Kim C­ương

Vốn đầu tư - Điều lệ: 4 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: ôtô

Điện thoại: 217 637

29, Công ty CP XD &chế biến XNK LS Việt - Lào

Trụ sở giao dịch: Tổ 2 khối 4, P.Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Quang Lâm

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,9 tỷ đồng

'Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Lâm sản

Điện thoại: 842 084

30, Công ty cổ phần TH tổng hợp Minh Khuyến

Trụ sở giao dịch: Khối 11 phư­ờng Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Đinh Thị Minh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: SXKD hàng nhựa, ôtô

Điện thoại: 836 985

31, Công ty CP XD - TM Sơn Hải

Trụ sở giao dịch: 204 Trần Phú, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Mạnh Thế Hải

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, Vận tải, thiết bị thi công

Điện thoại: 570 099

32, Công ty CP VT-TM Trư­ờng Sơn

Trụ sở giao dịch: Khối 2, P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Thái Hữu Sơn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, thiết bị thi công, Thương mại

Điện thoại: 835 271

33, Công ty CP VT-XD-TM Tân Mai Linh

Trụ sở giao dịch: Khối 5 Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Lê Thanh Huyền

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vận tải, VLXD, Thương mại tổng hợp

Điện thoại: 835 777

34, Công ty CP TM-DV Nga Sơn

Trụ sở giao dịch: K3-Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thị Hằng Nga

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, phân bón, vận tải, XNK

Điện thoại: 836 406

35, Công ty CP Nam Hồng

Trụ sở giao dịch: Xóm 5, Đậu Liêu, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Đào Xuân Tĩnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, nhà hàng, XNK, cơ khí

Điện thoại: 837 186

36, Công ty CP TVXD Tiến Thành

Trụ sở giao dịch: 32 Cao Thắng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Quang An

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,7 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Giám sát thi công, san lấp mặt bằng

Điện thoại: 836 501

37, Công ty CP đầu t­ư XD Phú Hiệp

Trụ sở giao dịch: Km 2+500 QL8A, Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Đặng Văn Công

Vốn đầu tư - Điều lệ: 6 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, KS, Xăng dầu, VLXD

Điện thoại: 835 070

38, Công ty CP t­ư vấn và xây dựng Á Châu

Trụ sở giao dịch: 73 Quang Trung, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Quý

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: TV, Xây dựng

Điện thoại: 835 389

39, Công ty CP dịch vụ và TM vận tải Hồng Phúc

Trụ sở giao dịch: Tổ 2, Khối 11, P.Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Văn Phúc

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,8 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá

Điện thoại: 836 735

40, Công ty CP giấy, bột giấy Việt Lào Hà Tĩnh
Trụ sở giao dịch: Số 10 - đư­ờng 3/2 - P.Bắc Hồng, Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Đức Thịnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 90 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Sản xuất giấy, bột giấy; Lao động, Khoáng sản

41, Công ty CP Phú Hoàng

Trụ sở giao dịch: Xóm 6 Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Đặng Văn Công

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Xăng dầu, VLXD

Điện thoại: 0913 548 055

42, Công ty CP hợp tác kinh tế Việt - Séc

Trụ sở giao dịch: Khối 2-Phư­ờng Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Phan Công Hiền

Vốn đầu tư - Điều lệ: 80 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, cơ khí, lao động

Điện thoại: 571 666

43, Công ty CP xăng dầu Thanh Vân

Trụ sở giao dịch: Xã Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Hồng Hoàng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 8,868 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xăng dầu, CN, Thương mại

Điện thoại: 570 179

44, Công ty CP Hoa Nga

Trụ sở giao dịch: Xóm 8, Đậu Liêu, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Phùng Đại Hoa

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vật liệu xây dựng

Điện thoại: 837 043

45, Công ty CP Hồng Lĩnh-Vinamotor

Trụ sở giao dịch: Xóm 10 Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh

Họ và tên chủ DN: Phạm Hồng Lĩnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: ôtô, XNK, xăng dầu, vận tải, cơ khí

Điện thoại: 212 551

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 5 7 0 8 4 4 3
Hôm nay: 18.238
Hôm qua: 13.374
Tháng này: 428.241

Liên kết Website Liên kết Website